Nicole Scherzinger - Save Me From Myself (Türkçe Çeviri)


Nicole Scherzinger - Save Me From Myself (Türkçe Çeviri)

Tears don't stop the rain,
Gözyaşları yağmuru durdurmuyor
Rain don't hide the tears,
Yamur gözyaşlarını gizlemiyor
I've cried out, felt my share of pain
Ağladım, acımı paylaştıımı hissettim
Faced my set of fears and through it all
Bazı korkularımla yüzleştim ve tamamen hepsiyle

I've made my mistakes
Hatalar yaptım
For me you've always been there
Benim için hep oradaydın
You refuse to let me break
Kırılmama izin vermedin
And I'm grateful that you
Bunun için sana minnettarım

Save me from myself, I'm falling
Beni kendimden koru, düşüyorum
Save me from myself, I'm falling (don't let me fall)
Beni kendimden koru, düşüyorum (düşmeme izin verme)
Save me from myself, I'm falling (don't let me fall)
Beni kendimden koru, düşüyorum (düşmeme izin verme)
Save me from myself, I'm falling
Beni kendimden koru, düşüyorum

Tears cover the pain,
Gözyaşları acıyı kapatıyor
Pain don't stop that all,
Acı öyle durmuyor
It just slows down, so I maintain
Sadece azalıyor, bu yüzden ben sürdürüyorum
That's when you would call me right on time
Beni tam zamanında aradığında
(Call me right on time)
(Beni tam zamanında ara)
Before I lose my mind
Aklımı kaçırmadan önce
(Before I lose my mind)
Aklımı kaçırmadan önce
Love that genuine and it's true,
İçten gelen aşk ve bu gerçek
I'm aware it's hard to find
Farkındayım bulması zor
And I'm grateful that you
Bunun için sana minnettarım


Save me from myself, I'm falling (don't let me fall)
Beni kendimden koru, düşüyorum (düşmeme izin verme)
Save me from myself, I'm falling (don't let me fall)
Beni kendimden koru, düşüyorum (düşmeme izin verme)
Save me from myself, I'm falling (don't let me fall)
Beni kendimden koru, düşüyorum (düşmeme izin verme)
Save me from myself, I'm falling (don't let me fall)
Beni kendimden koru, düşüyorum (düşmeme izin verme)

And I pray, and I pray and I pray,
Ve dua ederim, ve dua ederim, ve dua ederim
Wish you come home,
Umarım eve gelirsin
Come and save, come and save, come and save me
Gel ve kurtar gel ve kurtar, gel ve kurtar
Save me from me
Beni benden kurtar

I can seem to stop the pray
Dua etmeyi bırakır gibi görünebilirim
When you come and save me
Gelip beni kurtardığında

Save me from myself, I'm falling (don't let me fall)
Beni kendimden koru, düşüyorum (düşmeme izin verme)
Save me from myself, I'm falling (don't let me fall)
Beni kendimden koru, düşüyorum (düşmeme izin verme)
Save me from myself, I'm falling (don't let me fall)
Beni kendimden koru, düşüyorum (düşmeme izin verme)
Save me from myself, I'm falling (don't let me fall)
Beni kendimden koru, düşüyorum (düşmeme izin verme)

Save me from myself, I'm falling (don't let me fall)
Beni kendimden koru, düşüyorum (düşmeme izin verme)
Save me from myself, I'm falling (don't let me fall)
Beni kendimden koru, düşüyorum (düşmeme izin verme)
Save me from myself, I'm falling (don't let me fall)
Beni kendimden koru, düşüyorum (düşmeme izin verme)
Save me from myself, I'm falling (don't let me fall)
Beni kendimden koru, düşüyorum (düşmeme izin verme)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder