Just Jack - The Day I Died (Türkçe Çeviri)


 Just Jack - The Day I Died (Türkçe Çeviri)

Drag myself from my bed around 20 past 6
6’yı 10 geçe kendimi yataktan sürükledim
Get my kids up make breakfast 1 egg 2 toast 3 weetabix
çocuklarımı uyandırıp 1 yumurta 2 tost 3 weetabix yaptım

And as I sit down I look up
Oturduğumda yukarı baktım
And your standing in the doorway sun at your back
Ve sen kapı aralığında d
in my old brown dressing gown
Well no one can love you more than I love you now
Seni hiç kimse benim şimdi seni sevdiğimden fazla sevemez
but I
ama ben

Gotta go running for the bus
Ototbüse yetişmem lazım
Coat flying and i try not to miss it this time
Ceket uçuyor ve ben bu sefer kaçırmamaya çalışıyorum
But the drivers waiting and that's strange
Ama şoför bekliyor ve bu garip
Kids on the top deck quiet for a change
Otobüsün üst katındaki çocuklar bir değişiklik için susuyor
And theres no rain and no roadworks in the
Ve otobüs şeridinde yağmur ve yol çalışması yok
Bus lane and all my hurts run away
Ve tüm acılarım uzaklaşıyor
And im smiling as I'm punching in
ve işe yetişmişim gibi gülümsüyorum

Chorus (Nakarat)
The day I died was the best day of my life (2x)
Öldüğüm gün hayatımın en güzel günüydü
Tell my friends and my kids and my wife
Arkadaşlarıma ve çocuklarıma ve karıma söyleyin
everything will be alright
Her şey güzel olacak
The day I died was the best day of my life
Öldüğüm gün hayatımın en güzel günüydü


Secretaries they got a smile for me
Yazı masasından bana bir gülümsüyorlar
and the in tray on my desks almost empty
Ve masamın üzerindeki işler çoktan bitmiş
I get a memo from executive joe
Yönetici Joe’dan bir not var
saying Rob the gob is getting kicked out
Denizci Rob’un kovulduğu yazıyor
for embezzling funds from the company account
Şirket hesabından kendi zimmetine para aktardığı için
and i'd be lying if i said i wasn't chuffed
Ve hoşnut olmadığımı söylersem yalan söylemiş olurdum
cos i always hated rob
Çünkü Rob’dan hep nefter etmiştim
and now they'll probably offer me robs old job
ve şimdi muhtemelen Rob’un eski işini bana verecektiler

And in the park at lunch
Ve öğle arasındayken parkta
Theres no whinos on my favorite bench
En sevdiğim bankta hiç whino (bir çeşit içki),
none of that drunk chatter none of that greasy stench
O içkiyi içen kimse, yağlı pis koku,
and the scrawny little pigeons with the gammy leg
ve aksak bacaklı, cılız, küçük güvercin yok
decide to dive bomb someone elses sandwich instead
bunun yerine birisinin sandviçini pike yaparak bombalamaya karar veriyor
and there's something about the city today
ve bugün şehirle ilgili bir şey var
like all the colours conspire to overwhelm the grey
tüm renkleri griye boğmak gibi
and this close to the fire I can feel no cold
ateşe bu kadar yakınken soğu hissetmem
but a rainbow halo around my soul
ama ruhumun etrafında bir gökkuşağı halesi var

Chorus (Nakarat)
The day I died was the best day of my life (2x)
Öldüğüm gün hayatımın en güzel günüydü
Tell my friends and my kids and my wife
Arkadaşlarıma ve çocuklarıma ve karıma söyleyin
everything will be alright
Her şey güzel olacak
The day I died was the best day of my life
Öldüğüm gün hayatımın en güzel günüydü

So I leave work get to the high street and i miss my bus
Yüksek caddeye gitmek için işten çıkıyorum ve otobüsümü kaçırıyorum
Should I wait for another no I can't be arsed
Diğerini mi beklemeliyim hayır göt olamam
I begin to walk and rush hour crowd seem to part
Yürümeye başlıyorum ve iş çıkışı kalabalığı yarılacak gibi görünüyor
Like the red sea, and im stopping at the offy
Kızıl deniz gibi ve büfede duruyorum
20 cigerettes and a 6 pack to relax me
20 sigara ve 6 rahatlatıcı alıyorum
And as I cross back over the street
Ve caddenin karşısına geçtiğimde
I guess i never saw that taxi
O taksiyi gördüğümü hatırlamıyorum


Chorus (Nakarat)
The day I died was the best day of my life (2x)
Öldüğüm gün hayatımın en güzel günüydü
Tell my friends and my kids and my wife
Arkadaşlarıma ve çocuklarıma ve karıma söyleyin
everything will be alright
Her şey güzel olacak
The day I died was the best day of my life
Öldüğüm gün hayatımın en güzel günüydüÇeviri: http://mckahveci.blogspot.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder