All American Rejects - The Poison (Türkçe Çeviri)All American Rejects - The Poison (Türkçe Çeviri)

You were so young
Çok gençtin
And I guess I'm old
Ve ben galiba yaşlıyım
Open your eyes
Gözlerini aç
I'll keep mine closed
Ben benimkini kapalı tutacağım
I prefer standing
Ben ayakta dururum
And you take your seat
Ve sen oturursun
I'll be wide awake
Tamamen uyanık olacağım
And you'll fall asleep
Ve sen uykuya dalacaksın

And you'll fall down a hole
Ve sen bir çukura düşersin
That's the one place we both know
Bu ikimizin bildiği tek yer
You take me with you if you could, but I wouldn't go
Mümkün olsa beni de götürürdün, ama ben gelmezdim
I guess that sometimes we both loose our minds
Bazen ikimizinde aklımızı kaçırdığını düşünüyorum
To find a better road
Daha iyi bir yol bulmak için

I can be pensive
Dalgın olabilirim
You can be so sure
Bundan emin olabilirsin
You'll be the poison
Sen zehir olacaksın
You'll be the cure
Sen çare olacaksın
I'm alone on the journey
Seyahatte yalnızım
I'm alive none the less
Yine de yaşıyorum
And when you do your very worst
Ve sen en kötüsünü yaptığında
Mmmmm it feels the best
Mmmmm en iyisi gibi oluyor

And you'll fall down a hole
Ve sen bir çukura düşersin
That's the one place we both know
Bu ikimizin bildiği tek yer
You take me with you if you could, but I wouldn't go
Mümkün olsa beni de götürürdün, ama ben gelmezdim
I guess that sometimes we both loose our minds
Bazen ikimizinde aklımızı kaçırdığını düşünüyorum
To find a better road
Daha iyi bir yol bulmak için

And you'll fall down a hole
Ve sen bir çukura düşersin
That's the one place in this world that we both know
Orası, bu dünyada ikimizin de bildiği tek yer
You take me with you if you could
Mümkün olsa beni de götürürdün
But if you could I'd lose everything
Ama eğer götürseydin her şeyimi kaybederdim

Can't you see the faces melting as the sun rains from their eyes
Onların gözlerinden güneş yağarken eriyen yüzlerini göremiyor musun
ooh their gonna keep your head with the hearts that you hang behind
Onlar seni oyaladığın kalpleriyle tutacaklar
Look at yourself, look in the mirror, don't you see a lie?
Kendine bak, aynaya bak, bir yalan görmüyor musun?
That you tell yourself again a thousand times
Kendine binlerce defa söylediğin
And the truth that makes us laugh will make you cry
Ve bizi güldüren gerçek seni ağlatacak
You wanna die? No?
Ölmek mi istiyorsun? Hayır mı?

And you'll fall down a hole
Ve sen bir çukura düşersin
That's the one place we both know
Bu ikimizin bildiği tek yer
You take me with you if you could, but I wouldn't go
Mümkün olsa beni de götürürdün, ama ben gelmezdim
I guess that sometimes we both loose our minds
Bazen ikimizinde aklımızı kaçırdığını düşünüyorum
To find a better road
Daha iyi bir yol bulmak için


Alice in Wonderland filminin müzikleri arasında yer alan bir şarkı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder