Katy Perry - Pearl (Türkçe Çeviri)She is a pyramid
O bir piramit
But with him she's just a grain of sand
Ama o adamla iken o sadece bir kum tanesi
This love's too strong like mice and men
Bu aşk çok şiddetli fareler ve insanlar gibi
Squeezing out the life that should be laid in
Depolanması gereken hayatı sıkıyor

She was a hurricane-cane-cane-cane
O bir fırtınaydı-dı-dı-dı
But now she's just a gust of wind
Ama şimdi o sadece bir rüzgar
She used to set the sails of a thousand ships
O eskiden bin tane geminin yelkenlerini açardı
Was a force to be reckoned with
Dikkate alınması gerek bir güç idi

She could be a statue of liberty
O bir özgürlük heykeli olabilir
She could be a Joan of Arc
O bir Jeanne d'Arc olabilir
But he's scared of the light that's inside of her
Ama adam onun içindeki ışıktan korkuyor
So he keeps her in the dark
Bu yüzden adam onu karanlıkta tutuyor

Oh, she used to be a pearl...Ohh
Ah, o bir inciydi...Ahh
Yeah, she used to rule the world...Ohh
Evet, Dünyaya hükmediyordu...Ahh
Can't believe she's become a shell of herself
Kendisinin kabuğu haline geldiğine inanamıyorum
'Cause she used to be a pearl
Çünkü o bir inciydi

She was unstoppable
O durdurulamazdı
Moved fast as light, could never lench
Bir çığ gibi hızlı hareket ediyordu
But now she's stuck deep in some man
Ama şimdi o adamın tekinin içinde tutsak kalmış
Wishing that they'd never ever met
Keşke hiç tanışmasaydık diyor

She could be a statue of liberty
O bir özgürlük heykeli olabilir
She could be a Joan of Arc
O bir Jeanne d'Arc olabilir
But he's scared of the light that's inside of her
Ama adam onun içindeki ışıktan korkuyor
So he keeps her in the dark
Bu yüzden adam onu karanlıkta tutuyor

Oh, she used to be a pearl...Ohh
Ah, o bir inciydi...Ahh
Yeah, she used to rule the world...Ohh
Evet, Dünyaya hükmediyordu...Ahh
Can't believe she's become a shell of herself
Kendisinin kabuğu haline geldiğine inanamıyorum
'Cause she used to be a –
Çünkü o bir-

Do you know that there's a way out,
Bir çözüm yolunun olduğunu biliyor musun,
there's a way out
Bir çözüm yolu var
there's a way out
Bir çözüm yolu var
there's a way out
Bir çözüm yolu var

You don't have to be held down,
Sınırlanmak zorunda değilsin,
be held down
sınırlanmak
be held down
sınırlanmak
be held down
sınırlanmak

'Cause I used to be a shell
Çünkü ben bir kabuktum
Yeah, I let him rule my world
Evet, adamın dünyama hükmetmesine izin verdim
my world, ohh, yeah
Dünyama, ahh, evet

But I woke up and grew strong
Ama uyandım ve güçlendim
And I can still go on
Ve hala devam edebilirim
And no one can take my pearl
Ve kimse benim incimi alamaz

You don't have to be shell, No
Kabuk olmak zorunda değilsin, Hayır
You're the one that rules your world, ohh
Dünyana hükmeden sensin, ahh
You are strong and you'll learn
Sen güçlüsün ve öğreneceksin
that you can still go on
hala devam edebileceğini

And you'll always be a pearl
Ve sen daima bir inci olacaksın

She is unstoppable
O durdurulamaz

1 yorum: