Miley Cyrus - The Bone Dance (Türkçe Çeviri)

Miley Cyrus - The Bone Dance (Türkçe Çeviri)

Everybody knows the bones
Herkes kemikleri bilir
Just had to find a way
Sadece bir yol bulmak zorundasın
Everybody knows what Im talkin bout
Herkese ben konuşuyorum dersin ne var biliyorsun
Thats how Ill get an A
Bunu nasıl bir bir elde edersiniz

My bodys many parts
Benim vücudun birçok yerinde
And this is it start
Ve bu yerden başlayın
Phalages I have 10
Phalages 10 tane var
And .rstles then
Ve sonra .rstles

I have some tarsel too
Ben de bazı tarsel var
Ill put em in my shoe
Beni ayakkabı olarak görebileceksiniz
The fibula is next
Bu yanındaki broş
according to my text
Metine göre

Then comes the Tibia
Sonra Tibia geliyor
That aint no fibia
Hiçbiri fibia değil

And now my up to my knees
Şimdi benim kadar benim dizim için
yeah yeah yeah
evet evet evet
Thats the Patella to me
Bu bir PATELLA bana

CHORUS
Were doing the Bone Dance
Kemik dans yapan mıydı
You study the answers
Bu cevaplara çalışma
againagain
tekrar ve tekrar
till I get it right
bu kadar doğru var elde

Were doing the bone dance
Kemik dans yapan mıydı
you danceyou learn it
Dans ve bunu öğrenmek
And we wont mess up this test
Ve bu test kadar karmaşa not

Well get it perfect
Bunu elde ederseniz mükemmel
Now I take it home
Şimdi eve götürün
with the Parietal Bone
ve yan kemiği ile
It might be crazy
Bu deli olabilir
But, we learn that way
Ancak, bu şekilde öğrenmek

TemporalFrontal too
Geçici ve Frontal çok
And now were finally threw
Ve şimdi olduğunu nihayet attı
That makes 206
Bu 206 yapar
I found the way that clicks
Ben yolunu buldum, tıklamalarla

Were doing the bone dance
Kemik dans yapan mıydı
you study the answers
size cevap çalışmak için
againagain
tekrar ve tekrar
till I get it right
Bu kadar doğru o

Were doing the bone dace
Kemik dans yapan mıydı
you danceyou learn it
Dans ve bunu öğrenmek
We wont mess up this test
Ve bu test kadar karmaşa not
Dünyanın en mükemmelini al

Miley Cyrus'un diğer şarkı çevirileri ve klipleri için:  http://mckahveci.blogspot.com/search/label/Miley%20Cyrus

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder