Miley Cyrus - The Climb (Türkçe Çeviri)

Miley Cyrus - The Climb (Türkçe Çeviri)

I can almost see it.
Hemen hemen görebiliyorum
That dream I'm dreamin
O rüyayı görüyorum
But there's a voice inside my head saying you'll never reach it.
Ama kafamın içindeki ses ona asla ulaşamayacağımı söylüyor
Every step I'm taking.
Attığım her adım
Every move I make feels
Hislere yaptığım her hareket
Lost with no direction.
Yön olmadan kayboldu
My faith is shakin.
Güvenim sarsılıyor
But I,I gotta keep tryin.
Ama ben,ben denemeye devam edeceğim
Gotta keep my head held high.
Başımı dik tutmaya çalışacağım

There's always gonna be another mountain.
Burda her zaman başka bir dağ olucak
I'm always gonna wanna make it move.
Ben her zaman onu haraket ettirmeyi isteyeceğim
Always gonna be an uphill battle
Her zaman yokuş yukarı bir savaşta olacağım
Sometimes I'm gonna have to lose.
Bazen kaybetmek zorunda olacağım
Ain't about how fast I get there.
Buraya nasıl hızlı geldiğimle ilgili değil
Ain't about what's waitin on the other side.
Öbür tarafta neyin beklediğiyle ilgili değil
It's the climb.
Bir tırmanmadır

The struggles I'm facing.
Baş ettiğim mücadeleler
The chances I'm taking.
Yakaladığım şanslar
Sometimes might knock me down but
Bazen beni devirebilirler ama
No I'm not breaking.
Hayır yenilmiyorum
I may not know it but these are the moments that I'm gonna remember most, yeah.
Onu bilemeyebilirim ama bunlar en çok hatırlayacağım dakikalar,evet.
Just gotta keep going.
Sadece gitmeye devam et
And I, I gotta be strong.
Ve ben,ben güçleneceğim
Just keep pushing on 'cause,
Çünkü sadece devam etmeye devam ediyorum

There's always gonna be another mountain.
Burda her zaman başka bir dağ olucak
I'm always gonna wanna make it move.
Ben her zaman onu haraket ettirmek isteyeceğim
Always gonna be an uphill battle
Her zaman yokuş yukarı bir savaşta olacağım
But Sometimes I'm gonna have to lose.
Ama bazen kaybet zorunda olacağım
Ain't about how fast I get there.
Buraya nasıl hızlı geldiğimle ilgili değil
Ain't about what's waitin on the other side.
Öbür tarafta neyin beklediğiyle ilgili değil
It's the climb.
Bir tırmanmadır

Yeahyeah
Evetevet

There's always gonna be another mountain.
Burda her zaman başka bir dağ olucak
I'm always gonna wanna make it move.
Ben her zaman onu haraket ettirmek isteyeceğim
Always gonna be an uphill battle
Her zaman yokuş yukarı bir savaşta olucağım
Sometimes you're gonna have to lose.
Bazen kaybetmek zorunda olucağım
Ain't about how fast I get there.
Buraya nasıl hızlı geldiğimle ilgili değil
Ain't about what's waitin on the other side.
Öbür tarafta neyin beklediğiyle ilgili değil
It's the climb.
Bir tırmanmadır

Yeahyeahyea
Evetevetevet

Keep on moving,
Hareket etmeye devam et
Keep climbing,
Tırmanmaya devam et
Keep the faith,
Güvenmeye devam et
Baby.
Bebeğim

It’s all about,
Hepsi,
It’s all about the climb.
Hepsi tırmanmayla ilgili
Keep your faith,
Güvenini koru
Keep your faith.
Güvenini koru

Whoa, O Whoa.


Miley Cyrus'un diğer şarkı çevirileri ve klipleri için:  http://mckahveci.blogspot.com/search/label/Miley%20Cyrus

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder