Loreena McKennitt - Seeds of Love (Türkçe Çeviri)Loreena McKennitt - Seeds of Love (Türkçe Çeviri)

I sowed the seeds of love
Aşkın tohumlarını ektim
I sowed them in the spring
Onları ilkbaharda ektim
I gathered them up in the morning so clear
Onları sabahleyin topladım
When the small birds so sweetly sing
Küçük kuşlar çok tatlı ötüşürken
When the small birds so sweetly sing
Küçük kuşlar çok tatlı ötüşürken

The gardener was standing by
Bahçıvan yanımda duruyordu
I asked him to choose for me
Ondan benim için seçmesini istedim
He chose for me the violet, the lily and the pink
Benim için menekşe, zambak ve karanfili seçti
But those I refused all three
Ama onların üçünü de reddettim
But those I refused all three
Ama onların üçünü de reddettim

The violet I did not like
Menekşeyi sevmedim
Because it bloomed so soon
Çünkü ben çok erken çiçek açtım
The lily and the pink I really over-think
Zambak ve menekşeyi çok düşlündüm
So I thought I would wait till June
Sanırım hazirana kadar bekleyeceğim
So I thought I would wait till June
Sanırım hazirana kadar bekleyeceğim

In June there was a red rose bud
Haziranda bir kırmızı gül tomurcuğu vardı
That is the flower for me
İşte benim çiçeğim
I often times have plucked that red rose bud
Çoğu kez o kırmızı gül tomurcuğunu kopardım
Till I gained the willow tree
Söğüt ağacını elde edene kadar
Till I gained the willow tree
Söğüt ağacını elde edene kadar

The willow tree will twist
Söğüt ağacı kıvrılacak
The willow tree will twine
Söğüt ağacı sarılacak
I often have wished I was in the young man's arms
Çok defa genç adamın kollarında olmayı diledim
Who once had the arms of mine
Bir keresinde benim kollarımda olan genç adamın
Who once had the arms of mine
Bir keresinde benim kollarımda olan genç adamın

I sowed the seeds of love
Aşkın tohumlarını ektim
I sowed them in the spring
Onları ilkbaharda ektim
I gathered them up in the morning so clear
Onları sabahleyin topladım
When the small birds so sweetly sing
Küçük kuşlar çok tatlı ötüşürken
When the small birds so sweetly sing
Küçük kuşlar çok tatlı ötüşürken

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder