Vanilla Twilight - Owl City (Türkçe Çeviri)

Vanilla Twilight - Owl City (Türkçe Çeviri)


The stars lean down to kiss you
Yıldızlar seni öpmek için aşağı eğilir
And I lie awake and miss you
Ve ben uzanırım ve seni özlerim
Pour me a heavy dose of atmosphere
Bana ağır bir doz hava dökersin
Cause I'll doze off safe and soundly
Güvenli ve mışıl mışıl uyumamı sağlar
But I'll miss your arms around me
Ama beni saran kollarını özlerim
I'll send a postcard to you, dear
Sana bir kartpostal yollarım, sevgilim
Cause I wish you were here
Keşke burada olsaydın diye

I'll watch the night turn light blue
Gecenin maviye dönüşünü izlerim
But it's not the same without you
Ama sensizken aynı değil
Because it takes two to whisper quietly
Çünkü sessizce fısıldaması gece 2’yi bulur
The silence isn't so bad
Sessizlik çok kötü değildir
Till I look at my hands and feel sad
Ellerime bakıp üzülünceye kadar
Cause the spaces between my fingers
Çünkü parmaklarımın arasındaki boşluklar
Are right where yours fit perfectly
Tam da seninkilerin kusursuzca uyduğu yerde

I'll find repose in new ways
Yeni yollarla süküneti bulacağım
Though I haven't slept in two days
İki gündür uyumadığım halde
Cause cold nostalgia chills me to the bone
Çünkü soğuk özlem kemiklerimi dondurur
But drenched in vanilla twilight
Ama Vanilla Twilight’ ta sağanağa yakalanır
I'll sit on the front porch all night
Tüm gece verandanın önünde oturacağım
Waist deep in thought because when
Yarı bele kadar düşünürüm çünkü, ne zaman
I think of you I don't feel so alone
seni düşünsem kendimi çok yalnız hissetmem

I don't feel so alone
Kendimi çok yalnız hissetmem
I don't feel so alone
Kendimi çok yalnız hissetmem


As many times as I blink
Her göz kırptığımda
I'll think of you tonight
Bu gece seni düşüneceğim
(Tonight, tonight, tonight...)
(Bu gece, bu gece, bu gece…)
I'll think of you tonight
Bu gece seni düşüneceğim

When violet eyes get brighter
Menekşe gözler parladığında
And heavy wings grow lighter
Ve ağır kanatlar ateşi büyüttüğünde
I'll taste the sky and feel alive again
Havayı tadacağım ve yaşadığımı tekrar hissedeceğim
And I'll forget the world that I knew
Ve bildiğim dünyayı unutacağım
But I swear I won't forget you
Ama yemin ederim seni unutmayacağım
Oh if my voice could reach back through the past
Oh, eğer sesim geçmişe doğru uzanabilseydi
I'd whisper in your ear:
Kulaklarına fısıldardım:
"Oh darling I wish you were here"
“Sevgilim keşke burada olsaydın”


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder