Teknoloji Üzerine Harika Bir Video "Did You Know?" (Türkçe Çeviri) "Did You Know?" Bunları Biliyor muydunuz? (Türkçe Çeviri)


If you're one in a million in China there are 1,300 people just like you.
Çinde milyonda 1 kişi olsanız; tıpkı sizin gibi 1,300 kişi olur

China soon become the NUMBER ONE English speaking country in the world
Çin yakında dünyada en çok İngilizce konuşulan ülke olacak.

the 25% of India's population with the highest IQ's... ... is greater than the total  population of the United States
Hindistan nüfusunun IQ’su en yüksek %25 lik kısmı Birleşik Devletlerin tamamından daha zeki.

TRANSLATION: India has more honor kids than America has kids
Çevirisi: Hindista’nın zeki çocukları Amerika’lılarınkinden fazla

Did you know?
Biliyor muydunuz?

The top 10  in-demand  jobs in 2010... ... did not exist in 2004
2010’da en çok rağbet edilen meslekler… 2004 yılında henüz yoktu.

We are currently preparing students  for jobs that don't yet exist
Öğrencileri henüz olmayan mesleklere hazırlıyoruz

Using technolohies that haven't been invented...
Henüz icat edilmemiş teknolojileri kullanacağız…

in order to solve problems we don't even know are problems yet.
Çözeceğimiz problemlerin daha ne olduğunu bile bilmiyoruz.

The U.S Department of Labour estimates that today's learner will have 10-14 jobs...by the  age of  38.
Birleşmis Milletler İşçi Şubesi; şimdiki gençlerin 38 yaşına geldiklerinde 10-14 iş değiştireceklerini tahmin ediyor


1 in 4 workers has been with their current employer for less than a year.
1 in 2 has been there less than five years.

Did you know?
Biliyor muydunuz?

1 out ıf 8 couples married in the U.S last year met online
Geçen yıl Amerika’da evlenen her 8 çiftten 1’i internetten tanıştı.

There are over 200 million registered users on MySpace.
MySpace’in 200 milyondan fazla kayıtlı üyesi var.

If MySpace were a country it would be the 5th-largest in the world (between Indonesia and Brazil)
MySpace bir ülke olsaydı; dünyadaki en büyük 5. ülke olurdu (Endonezya ve Brezilya arasında )

The #1 ranked country in Broadband internet Penetration is... Bermuda.
Dünyanın en iyi genişbant internet hizmetini sağlayan ülkesi Bermuda.
#19 The United States
Amerika 19.
#22 Japan
Japonya 22.

Did you know?
Biliyor muydunuz?

We are living in exponential times
Çok hızlı zamanlarda yaşıyoruz.

There are 31 Billion searches on Google every month.
Google’da her ay 31 milyar arama yapılıyor

In 2006, this number was 2,7 billion.
2006’da bu rakam 2,7 milyardı.

To whom these questions adressed B.G.? (Before Google)
Google’dan önce bu sorular kime soruluyordu?

The first commercial  text message was sent in december of 1992.
İlk ticari yazılı mesaj 1992 aralık ayında yollandı.

Today, the number of text messages sent  and received everyday, exceeds the total population of the planet.
Bugün, gönderilen ve alınan yazılı mesajların sayısı, gezegende yaşayanların toplam sayısını geçiyor.

Years it took to reach  a market audience of 50 million
50 milyon ticari müşteriye ulaşmak için geçen yıllar.

Radio 38 Years
Radyo 38 yıl

Tv 13 years
Televizyon 13 yıl

Internet 4 years
İnternet 4 yıl

iPod 3 years
iPord 3 yıl

Facebook 2 years
Facebook 2 yıl

The number of internet devices in 1984 was 1,000
1984 yılında internete giren cihazların sayısı 1,000’di

The number of internet devices in 1992 was 1,000,000
1992 yılında internete giren cihazların sayısı 1,000,000

The number of internet devices in 2008 is 1,000,000,000
2008 yılında yılında internete giren cihazların sayısı 1,000,000,000 (1 milyar)

There are about 540,000 words in the English Language
İngilizcede 540,000 civarında kelime var

About 5X as many as during Shakespeare's time
Shakespeare’in yaşadığı zamanın neredeyse 5 katı.

It is estimated that a week's worth of  the New York Times contains more information than a person was likely to come across in a lifetime in the 18th Century.
New York Times’ta yer alan bir haftalık bilgi, 18. yüzyılda yaşayan bir insanın ömrü boyunca alacağı bilgiden daha fazla

It's estimated that 4 exabytes (4.0x10^19) of unique information will be generated this year.
Tahminlere göre bu yıl 4 exabyte (yani 4 milyar gigabyte) bilgi üretilecek

That's more info than previous 5,000 years.
Bu; geçmiş 5,000 yıldaki bilgiden daha fazla

The amount of new technical information is doubling every TWO years.
Teknolojik bilginin miktarı her iki yılda bir iki katına çıkıyor.

That means, for students starting a  four-year technical degree  this means that...
Bu dört yıllık üniversiteye başlayan bir öğrenci için şu demek oluyor…

half of what they learn in their first year of study will be outdated by their third year of study.
İlk yılda öğrendiklerinin yarısı, üçüncü sınıfta geçersiz olacak.

NTT Japan has successfully tested a fiber optic cable...
NNT Japonya bir fiber optik kabloyu başarıyla test etti…

that pushes 14 trillion bits per second down a single strand of fiber.
Her bir fiber optik kablo saniyede 14 trilyon bit iletti

That's 2,660 CDs or 210 million phone calls every second.
Bu 2,660 CD veya her saniye 210 milyon telefon konuşması demek.

It is currently tripling every six months and are expected to do so for the next 20 years.
Bu şu anda her  6 ayda bir üç katına çıkıyor ve bunun 20 yıl sürdürülmesi bekleniyor.

By 2013, a supercomputer will be built that exceeds the computational capabilities of the human brain.
2013 itibariyle yapılacak olan bir süper bilgisayar, sayısal insan zekası kapasitesini aşacak.

Predictions are that by 2049, a $1000 computer will exceed the computational capabilities of the entire human species.
2049 yılı beklentilerine göre; 1000 dolarlık bir bilgisayar bütün insan neslinin sayısal zeka kapasitesini aşacak.

Did you know?
Biliyor muydunuz?

During the course of this presentation...
Bu sunum sırasında

67 babies were born in the US
Amerika’da 67 bebek doğdu

274 babies were born in the China
Çin’de 274 bebek doğdu

395 babies were born in the India
Hindistan’da 395 bebek doğdu

and 694,000 songs were downloaded illegally
ve  694,000 şarkı yasadışı olarak indirildi.

So what does it all mean?
Peki bunların hepsi ne anlama geliyor?


Çalan şarkı: Fatboy Slim - Right Here Right Now

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder