Ace Of Base - Cruel Summer (Türkçe Çeviri)Ace Of Base - Cruel Summer (Türkçe Çeviri)

Hot summer streets and the pavements are burning

Sıcak yaz sokakları ve asfalt yanıyor
I sit around

Etrafta oturuyorum
Trying to smile, but the air is so heavy and dry

Gülümsemeye çalışıyorum, ama hava çok ağır ve kuru
Strange voices are saying (ah, what did they say?)

Yabancı sesler (ah, ne dediler?)
Things I can't understand

Anlayamadığım şeyler söylüyor
It's too close for comfort, this heat has got

Rahata çok yakın, bu sıcaklık

Right out of hand
kontrol edilemez


It's a cruel, (cruel) cruel summer

Acımasız, (acımasız) acımasız bir yaz
Leaving me here on my own

Beni yalnız başıma bırakıyor
It's a cruel, (it's a cruel) cruel summer

Acımasız, (acımasız) acımasız bir yaz
Now you're gone

Şimdi sen gidiyorsun
You're not the only one

Yalnız sen değilsin
It's a cruel

Acımasız olan

The city is crowded, my friends are away and I'm on my own

Bu şehir kalabalık, arkadaşlarım uzakta ve ben yalnız başımayım
It's too hot to handle, so I gotta get up and go, and go
üstesinden gelmek çok zor, bu yüzden uyanmalı ve gitmeliyim, ve gitmeliyim

It's a cruel, (cruel) cruel summer

Acımasız, (acımasız) acımasız bir yaz
Leaving me here on my own

Beni yalnız başıma bırakıyor
It's a cruel, (it's a cruel) cruel summer

Acımasız, (acımasız) acımasız bir yaz
Now you're gone

Şimdi sen gidiyorsun
You're not the only one

Yalnız sen değilsin


It's a cruel, cruel summer (leaving me)

Acımasız, acımasız bir yaz (beni yalnız bırakan)
Leaving me here on my own

Beni burada yalnız başıma bırakan
It's a cruel, (it's a cruel) cruel summer

Acımasız, (acımasız) , acımasız bir yaz
Now you're gone

Şimdi sen yoksun
You're not the only one

Yalnız sen değilsin

Cruel
Acımasız


Now don't you leave me

Şimdi beni terketmiyor musun
Now don't you leave me

Şimdi beni terketmiyor musun
Well don't you leave me

Yani beni terk etmiyor musun
Come on, come on

Hadi, hadi

Now don't you leave me
Şimdi beni terketmiyor musun
Now don't you leave me
Şimdi beni terketmiyor musun
Well don't you leave me
Yani beni terk etmiyor musun

Come on, come on
Hadi, hadi

It's a cruel, cruel summer (leaving me)

Acımasız, acımasız bir yaz (beni yalnız bırakan)
Leaving me here on my own

Beni burada yalnız başıma bırakan

It's a cruel, (it's a cruel) cruel summer
Acımasız, acımasız bir yaz (beni yalnız bırakan)
Now you're gone

Şimdi sen yoksun
You're not the only one

Yalnız sen değilsin

It's a cruel, (cruel) cruel summer

Acımasız, (acımasız) acımasız bir yaz
Leaving me here on my own

Beni yalnız başıma bırakıyor
It's a cruel, (it's a cruel) cruel summer

Acımasız, (acımasız) acımasız bir yaz
Now you're gone

Şimdi sen gidiyorsun
You're not the only one

Yalnız sen değilsin


It's a cruel, cruel summer

Acımasız, acımasız bir yaz
It's a cruel, (it's a cruel) cruel summer
Acımasız, acımasız bir yaz

It's a cruel, cruel summer

Acımasız, acımasız bir yaz
It's a cruel, (it's a cruel) cruel summer
Acımasız, acımasız bir yaz

It's a cruel summer

Acımasız bir yaz

Çeviri: http://mckahveci.blogspot.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder