Paolo Nutini - Last Reques (Türkçe Çeviri)


 Paolo Nutini - Last Reques (Türkçe Çeviri)

Slow down, Lie down,
Sakinleş, uzan,
Remember it's just you and me.
Sadece sen ve benim olduğumu hatırla.
Don't sell out, bow out,
Ruhunu satma, çekilme
Remember how this used to be.
Bunun nasıl olması gerektiğini unutma

I just want you closer,
Yakın olmanı istiyorum,
Is that alright?
Böyle iyi misin?
Baby let's get closer tonight
Bu gece yakınlaşalım bebeğim

[chorus] Nakarat
Grant my last request,
Son isteğimi kabul et
And just let me hold you.
Ve seni tutmama izin ver
Don't shrug your shoulders,
Omuz silkme
Lay down beside me.
Yanımda uzan
Sure I can accept that we're going nowhere,
Hiçbir yere gitmediğimizi elbette kabul ederim
But one last time let's go there,
Ama son bir kez oraya gidelim
Lay down beside me
Yanımda uzan

Oh, I've found, that I'm bound
Buldum, ben aşağı doğru
To wander down that one way road.
Tek yön bir yola bağlı olduğumu
And I realise all about your lies
Ve tüm yalanlarının farkına vardım
But I'm no wiser than the fool I was before.
Ama eskiden aptal olduğumdan daha akıllı değilim

I just want you closer,
Yakın olmanı istiyorum,
Is that alright?
Böyle iyi misin?
Baby let's get closer tonight
Bu gece yakınlaşalım bebeğim

[chorus] Nakarat
Oh, baby, baby, baby,
Oh, bebeğim, bebeğim, bebeğim,
Tell me how can, how can this be wrong?
Söyle bebeğim nasıl, nasıl bu kadar yanlış olabilir?

[chorus x2] Nakarat

Yeah, lay down beside me.
Evet, yanımda uzan

One last time let's go there,
Son bir kez oraya gidelim
Lay down beside me
Yanımda uzan


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder