Nelly Furtado - Mano Al Aire (Türkçe Çeviri)

Nelly Furtado'nun 2009'da çıkardığı Mi Plan albümündeki şarkılarından biri. İspanyolcam olmadığı için şarkıyı bulduğum bir  İngilizce tercümeden çevirmeye çalıştım. Klibini de izleyebilirsiniz..

Nelly Furtado - Mano Al Aire (Türkçe Çeviri)


You, who loses control
Sen, yüksek sesle konuşup
by speaking in a loud voice,
Kontrolünü kaybeden,
hurt my heart.
Kalbimi yaralıyorsun.
I, try to listen,
Ben, dinlemeyi dene,
but can't explain
Ama açıklayamıyorum
this strange feeling.
Bu garip duyguyu.

You don't want to understand me.
Beni anlamak istemiyorsun.
And you tell me to shut up by saying how
Ve bana sesimi kesmemi söylüyorsun
I shouldn't be surprised
Nasıl şaşırmamam gerektiğini söyleyerek
because that's the reality
Çünkü bu
of our love.
Aşkımızın gerçeği.

And I
Ve ben
Don't have weapons to confront you
Sana karşı gelecek silahlarım yok
I put my hands up, hands up in the air.
Ellerimi yukarı kaldırdım, ellerimi havaya kaldırdım.
I only care about loving you
Sadece seni sevmeyi umursuyorum
body and soul like it was yesterday

You, who lost control,
Sen, kontrolünü kaybeden,
allowed yourself to go
Güvensizlikten dolayı gitmek için
by the insecurity.
Kendine izin verdin.
I, who have seen you grow,
Ben, büyüyüşünü gören,
can only imagine
Sadece hayal edebilirim
that everything will change.
her şeyin değişebileceğini.

Today, even though everything's the same,
Bugün, her şey aynı olsa bile
you tell me to shut up by telling me
Egemenliğin sende olduğunu söyleyerek
that you have to dominate,
Bana susmamı söylüyorsun,
or it will be the end.
ya da bunun sonumuz olacağını.

And I can't do this.
Ve ben bunu yapamam.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder