Metro Station - Where's My Angel (Türkçe Çeviri)

Metro Station - Where's My Angel (Türkçe Çeviri)

Break down
Yıkıl
I can see you're upset,
üzüldüğünü göremiyorum,
So high.
Çok yüksek.
But I didn't help it.
Ama ona yardım edemedim.
I wish I could just forget you.
Keşke seni unutabilseydim.
Up now,
Şimdi yüksek
Heart beats racing.
Cesaret  yarışı kazanıyor.
One touch,
Tek donunuş,
Now I'm faking.
Şimdi uyduruyorum
This time, there's no escaping you.
Bu sefer, kaçarın yok.

Where's my angel? Go on and take my life.
Meleğim nerede? Devam er ve yaşamımı al.
Where's my angel? I need someone here tonight.
Meleğim nerede?  Bu akşam yanımda birine ihtiyacım var.
Where's my angel? Go on and take my life.
Meleğim nerede? Devam er ve yaşamımı al.
Where's my angel? I need someone here tonight.
Meleğim nerede?  Bu akşam yanımda birine ihtiyacım var.

So cold,
Çok soğuk,
But you have my body.
Ama vücudumu sardın.
One kiss,
Bir öpücük,
And this is gonna haunt me.
Ve bu bana sürekli uğrayacak.
My God,
Aman Tanrım,
You look so lovely girl.
Çok sevimli görünüyorsun.
Hearts gone,
Kalpler öldü,
Tonight is your chance,
Bu gece senin şansın,
You trade love,
Aşk ticareti yapıyorsun
For a little romance.
Küçük bir romantizm için.
Too late, this will be the last dance, girl.
Çok geç, bu son dans olacak güzelim.

Where's my angel? Go on and take my life.
Meleğim nerede? Devam er ve yaşamımı al.
Where's my angel? I need someone here tonight.
Meleğim nerede?  Bu akşam yanımda birine ihtiyacım var.
Where's my angel? Go on and take my life.
Meleğim nerede? Devam er ve yaşamımı al.
Where's my angel? I need someone here tonight.
Meleğim nerede?  Bu akşam yanımda birine ihtiyacım var.

You say you want it,
Onu istediğini söylüyorsun,
You love me then thought it.
Beni seviyorsun öyleyse onu düşün
You're breaking my heart
Kalbimi kırıyorsun
And you're taking me down.
ve beni parçalara ayırıyorsun.

You say you want it,
Onu istediğini söylüyorsun,
You love me then thought it.
Beni seviyorsun öyleyse onu düşün
You're breaking my heart
Kalbimi kırıyorsun
And you're taking me down.
ve beni parçalara ayırıyorsun.

Break it down, and live it up, take this in and beat it up.
Dur, ve yaşa, bunu içeri al ve patakla.
Break it down, and live it up, take this in and beat it up.
Dur, ve yaşa, bunu içeri al ve patakla.
Break it down, and live it up, take this in and beat it up.
Dur, ve yaşa, bunu içeri al ve patakla.
Break it down, and live it up.
Dur, ve yaşa.

Where's my angel? Go on and take my life.
Meleğim nerede? Devam er ve yaşamımı al.
Where's my angel? I need someone here tonight.
Meleğim nerede?  Bu akşam yanımda birine ihtiyacım var.
Where's my angel? Go on and take my life.
Meleğim nerede? Devam er ve yaşamımı al.
Where's my
angel? I need someone here tonight.
Meleğim nerede?  Bu akşam yanımda birine ihtiyacım var.


Alice in Wonderland filminin müzikleri arasında yer alan bir şarkı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder