Boys Like Girls - Two Is Better Than One (Türkçe Çeviri)


Boys Like Girls - Two Is Better Than One (Türkçe Çeviri)

I remember what you wore on the first day
İlk gün ne giydiğini hatırladım
You came into my life and I thought
Hayatıma girdin ve şöyle düşündüm
"Hey, you know, this could be something"
“Hey, bilirsin, bu bir şey olabilir”

'Cause everything you do and words you say
Cünkü yaptığın her şey ve söylediğin her kelime
You know that it all takes my breath away
Biliyorsun nefesimi keser
And now I'm left with nothing
Ve şimdi öylece terkedildim

So maybe it's true
Belki doğru olabilir
That I can't live without you
Sensiz yaşayamacağım
Maybe two is better than one
Belki iki birden iyidir
There's so much time
Çok zaman var
To figure out the rest of my life
Hayatımın geri kalanını düşünmek için
And you've already got me coming undone
Ve sen beni çoktan çözdün
And I'm thinking two is better than one
İkinin birden iyi olduğunu düşünüyorum

I remember every look upon your face
Yüzüne her baktığımda hatırlarım
The way you roll your eyes
Gözlerini oynatışını
The way you taste
Tadını
You make it hard for breathing
Soluk alışını zorlaştırışını

'Cause when I close my eyes and drift away
Çünkü ne zaman gözlerimi kapatıp ve seni kaybetsem
I think of you and everything's okay
Senin ve her şeyin iyi olduğunu düşünürüm
I'm finally now believing
Sonunda şimdi inanıyorum

That maybe it's true
Belki doğrudur
That I can't live without you
Sensiz yaşayamacağım
Maybe two is better than one
Belki iki birden iyidir
There's so much time
Çok zaman var
To figure out the rest of my life
Hayatımın geri kalanını düşünmek için
And you've already got me coming undone
Ve sen beni çoktan çözdün
And I'm thinking two is better than one
İkinin birden iyi olduğunu düşünüyorum
Yeah, yeah

I remember what you wore on the first day
İlk gün ne giydiğini hatırladım
You came into my life and I thought, "Hey,"
Hayatıma girdin ve şöyle düşündüm "Hey,"

maybe it's true
belki doğrudur
That I can't live without you
Sensiz yaşayamayacağım
Maybe two is better than one
Belki iki birden iyidir
There's so much time
Çok zaman var
To figure out the rest of my life
Hayatımın geri kalanını düşünmek için
And you've already got me coming undone
Ve sen beni çoktan çözdün

And I'm thinking
Ve düşünüyorum
I can't live without you
Sensiz yaşayamam
'Cause, baby, two is better than one
Çünkü bebeğim, iki birden iyidir
There's so much time
Çok zaman var
To figure out the rest of my life
Hayatımın geri kalanını düşünmek için
But I'll figure it out
Ama düşünüp çözeceğim
When all is said and done
Her şey söylenip yapıldığında
Two is better than one
İki birden iyidir
Two is better than one
İki birden iyidir

Çeviri: http://mckahveci.blogspot.com/

1 yorum: