Swedish House Mafia - Don't You Worry Child (Türkçe Çeviri)

Swedish House Mafia - Don't You Worry Child (Türkçe Çeviri)

There was a time, I used to look into my father's eyes
Bir zamanlar, babamın gözlerine bakardım
In a happy home, I was a king I had a gold throne
Mutlu bir yuvada, kraldım ve altından tahtım vardı
Those days are gone, now the memories are on the wall
O günler gitti, şimdi anılar duvarlarda
I hear the sounds from the places where I was born
Doğduğum yerden sesler duyuyorum

Up on the hill across the blue lake,
Mavi gölün karşısında tepenin üzeri
Thats where I had my first heart break
Kalbimin ilk kırıldığı yer
I still remember how it all changed
Her şeyin nasıl da değiştiğini hala hatırlıyorum
My father said
Babam dedi ki
Don't you worry, don't you worry child
Endişelenmiyor musun, endişelenmiyor musun evlat
See heaven's got a plan for you
Bak cennetin senin için bir planı var
Don't you worry, don't you worry now
Endişelenmiyor musun endişelenmiyor musun şimdi
Yeah!
EvetDon't you worry, don't you worry now
Endişelenmiyor musun endişelenmiyor musun şimdi
Yeah!
Ooh ooh ooh ooooh!
See heaven's got a plan for you
Bak cennetin senin için bir planı var
Ooh ooh ooh ooooh!

There was a time, I met a girl of a different kind
Bir zamanlar, değişik bir kızla tanıştım
We ruled the world,
Dünyayı dize getirdik
Thought I'll never lose her out of sight, we were so young
Onu gözümün önünden hiç kaçırmayacağımı sandım, çok gençtik
I think of her now and then
Onu düşünüyorum şimdi ve sonra
Still hear the song, reminding me of a friend
Hala şarkıyı duyuyorum, bana bir arkadaşı hatırlatıyor

Up on the hill across the blue lake,
Mavi gölün karşısında tepenin üzeri
Thats where I had my first heart break
Kalbimin ilk kırıldığı yer
I still remember how it all changed
Her şeyin nasıl da değiştiğini hala hatırlıyorum
My father said
Babam dedi ki
Don't you worry, don't you worry child
Endişelenmiyor musun, endişelenmiyor musun evlat
See heaven's got a plan for you
Bak cennetin senin için bir planı var
Don't you worry, don't you worry now
Endişelenmiyor musun endişelenmiyor musun şimdi
Yeah!
Evet

Don't you worry, don't you worry now
Endişelenmiyor musun endişelenmiyor musun şimdi
Yeah!
Ooh ooh ooh ooooh!
See heaven's got a plan for you
Bak cennetin senin için bir planı var
Ooh ooh ooh ooooh!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder