Taylor Momsen - Just Tonight (Türkçe Çeviri)

Here we are and I can think from all the pills you made
Buradayız ve yaptığın ilaçların tümünü güşünebilirim
Start the car and take me home
Arabadan başla ve beni eve götür
Here we are and you're too drunk to hear a word I say
Buradayız ve söylediğim sözleri duy sen çok sarhoşsun
Start the car and take me home
Arabadan başla ve beni eve götür

Just tonight I will stay
Sadece bu gece kalacağım
And we'll throw it all away
Ve bunların hepsini uzaklara atacağız
When the light hits your eyes
Işıklar gözlerinde parladığında
It's telling me I'm right
Bunu söyle bana haklıyım
And if I, I am through
Ve eğer,benim sayemdeyse
It's all because of you
Bunların hepsi senin suçun
Just tonight
Sadece bu gece
But here I am and I can't seem to see straight
Ama buradayım ve bana düzgün gözükmüyor
But I'm too numb to feel right now
Ama şimdi hissetmek için çok hissizim(duygusuzum)
And here I am watching the clock that's ticking away my time
Ve buradayım saati izliyorum uzaklara gitme saatim geçiyor
I'm too numb to feel right now
şimdi hissetmek için çok hissizim(duygusuzum)

Just tonight I will stay
Sadece bu gece kalacağım
And we'll throw it all away
Ve bunların hepsini uzaklara atacağız
When the light hits your eyes
Işıklar gözlerinde parladığında
It's telling me I'm right
Bunu söyle bana haklıyım
And if I, I am through
Ve eğer,benim sayemdeyse
It's all because of you
Bunların hepsi senin suçun
Just tonight
Sadece bu gece


Just Tonight
Sadece bu gece


Do you understand who I am
Anlıyormusun ben kimim
Do you wanna know
Bilmek istiyor musun
Can you really see through me now
Şimdi gerçek beni görmek istiyor musun
I am 'bout to go
Gitmek üzereyim

But just tonight I won't leave
Ama sadece bu gece ayrılamam
I'll lie and you'll believe
Ben yalan söylerim ve sende inanırsın
Just tonight I will see
Sadece bu gece göreceğim
It's all because of me
Bunların hepsi benim suçum

Just tonight I will stay
Sadece bu gece kalacağım
And we'll throw it all away
Ve bunların hepsini uzaklara atacağız
When the light hits your eyes
Işıklar gözlerinde parladığında
It's telling me I'm right
Bunu söyle bana haklıyım
And if I, I am through
Ve eğer,benim sayemdeyse
It's all because of you
Bunların hepsi senin suçun
Just tonight
Sadece bu gece

It's all because of you
Bunların hepsi senin suçun
Just tonight
Sadece bu gece

It's all because of you
Bunların hepsi senin suçun
Just tonight
Sadece bu gece

It's all because of you
Bunların hepsi senin suçun
Just tonight
Sadece bu gece

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder