Taylor Swift - Mean (Türkçe Çeviri) Video Klip İzle, Dinle


Taylor Swift - Mean (Video Klip İzle, Dinle)

Taylor Swift - Mean (Türkçe Çeviri)

You, with your words knives,
Sen, bıçak gibi kelimelerinle
And swordsweapons that you use against me.
Ve bana karşı kullandığın kılıçlar ve silahlar ile

You, have knocked me off my feet again,
Ayaklarımı tekrar yerden kesiyorsun
Got me feeling a nothing.
Bir hiçmişim gibi hissediyorum
You, with your voice nails on a chalk board, calling me out when Im wounded.
Sen, ben incinmişken tebeşir bir tahta üzerindeki tırnaklar gibi sesinle, beni çağırıyorsun
You, picking on the weaker man,
Sen, zayıf adama dadanıyorsun
You can take me down,
Sen beni devirebilirsin
With just one single blow.
Sadece tek bir üfleme ile
But you dont know,
Ama neyi bilmediğini
What you dont know.
Bilmiyorsun
Someday Ill be living in a big old city,
Bir gün büyük eski bir şehirde yaşıyor olacağım
And all youre ever gonna be is mean.
Ve bütün hepsi hiç olacaksın anlamındadır
Someday Ill be big enough so you cant hit me,
Bir gün yeteri büyüklükte olacağım ve bana vuramayacaksın
And all youre ever gonna be is mean.
Ve bütün hepsi hiç olacaksın anlamındadır
Why you gotta be so mean?
Niye böyle demen lazım
You, with your switching sides,
Sen, elektrik veren yanlarınla
And your wildfire lies,your humiliation.
Ve etkisi büyük yalanların ve aşağılaman
And you, have pointed out my flaws again.
Ve yine benim kusurlarım dikkatini çekti
As if I dont already see them.
Sanki ben zaten onları görmüyormuşum gibi
I walk with me head down,
Başım aşağıda yürüyorum
Trying to block you out, cause I never impress you.
Seni bloke etmeyi deniyorum, çünkü seni hiç etkileyemiyorum
I just want to feel okay again.
Sadece tekrar iyi hissetmek istiyorum

I bet you got pushed around,
İtip kakacağına dair bahse giriyorum
Somebody made you cold.
Birileri seni soğukkanlı yaptı
But the cycle ends right now.
Ama döngü şimdi bitecek
Because you cant lead me down that road.
Çünkü bu yolda beni hayal kırıklığına uğratamazsın
And you dont know,
Ve neyi bilmediğini
What you dont know.
Bilmiyorsun

Someday Ill be living in a big old city,
Bir gün büyük eski bir şehirde yaşıyor olacağım
And all youre ever gonna be is mean.
Ve bütün hepsi hiç olacaksın anlamındadır
Someday Ill be,
Bir gün yeteri büyüklükte olacağım
Big enough so you cant hit me.
Ve bana vuramayacaksın
And all youre ever gonna be is mean.
Ve bütün hepsi hiç olacaksın anlamındadır
Why you gotta be so mean?
Niye böyle demen lazım
And I can see you years from now, in a bar,
Ve şu andan yıllar sonra seni görebiliyorum, bir barda
Talking over a football game.
Bir futbol maçından bahsediyorsun
With that same big loud opinion,
Aynı yüksek sesli görüşünle
But nobodys listenin.
Ama hiç kimse dinlemiyor
Washed upranting about the same old bitter things.
Hapı yutmuş ve aynı küçük şeyler hakkında atıp tutuyorsun
Drunkenbonesall about,
Sarhoş ve kemikler ve tüm hepsiyle ilgili
How I cant sing.
Nasıl şarkı söyleyemem
And all you are is mean.
Ve sen demek olduğunu
All you are is mean,
Sen demek olduğunu
And a liar,
Ve bir yalancı
And pathetic,
Ve acıklı
And alone in life.
Ve hayatta tek başına

And mean,mean,mean,mean
Ve demek, ve demek, ve demek, ve demek

But someday Ill be living in a big old city,
Ama bir gün büyük eski bir şehirde yaşıyor olacağım
And all youre ever gonna be is mean.
Ve bütün hepsi hiç olacaksın anlamındadır
YEAH EAH
Evet evet
Someday Ill be big enough so you cant hit me,
Bir gün yeteri büyüklükte olacağım ve bana vuramayacaksın
And all youre ever gonna be is mean.
Ve bütün hepsi hiç olacaksın anlamındadır
Why you gotta be so mean?
Niye böyle demen lazım
Someday Ill be living in a big old city,
Bir gün büyük eski bir şehirde yaşıyor olacağım
(Why you gotta be so mean)
(Niye böyle demen lazım)
And all youre ever gonna be is mean.
Ve bütün hepsi hiç olacaksın anlamındadır
(Why you gotta be so mean)
(Niye böyle demen lazım))
Someday Ill be big enough so you cant hit me,
Bir gün yeteri büyüklükte olacağım ve bana vuramayacaksın
(Why you gotta be so mean)
(Niye böyle demen lazım)
And all youre ever gonna be is mean.
Ve bütün hepsi hiç olacaksın anlamındadır
Why you gotta be so mean?
Niye böyle demen lazım

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder