Paramore - The Only ExceptionParamore - The Only Exception (Türkçe Çeviri)

When I was younger
Ben küçükken
I saw my daddy cry
Babamın ağladığını
And curse at the wind
Ve rüzgara lanet ettiğini gördüm
He broke his own heart
Kendi kalbini kırdı
And I watched
Ve ben izledim
As he tried to reassemble it
Onu eski haline getirmeyi denerken
And my momma swore that
Ve annem
She would never let herself forget
Onu hiç unutmayacağına dair yemin etti
And that was the day that I promised
Ve o gün benim söz verdiğim gündü
I'd never sing of love
Aşk üzerine hiç şarkı söylemeyeceğim
If it does not exist
O hiç olmazsa

But darlin'
Ama sevgilim

You are the only exception
Sen tek istisnasın
You are the only exception
Sen tek istisnasın
You are the only exception
Sen tek istisnasın
You are the only exception
Sen tek istisnasın

Maybe I know, somewhere
Galiba biliyorum, bir yerde
Deep in my soul
Ruhumun derinlerinde
That love never lasts
Bu aşk hiç sürmeyecek
And we've got to find other ways
Ve biz başka yollar bulmak durumunda kalacağız
To make it alone
Yalnız başımıza başaracağız
Or keep a straight face
Ya da keyifsiz bir hal alacağız
And I've always lived like this
Ve ben hep böyle yaşadım
Keeping a comfortable, distance
And up until now
Ve şimdiye kadar
I had sworn to myself that I'm content
Kendime, yalnız başıma mutlu olduğuma
With loneliness
Dair yemin ettim
Because none of it was ever worth the risk
Çünkü hiçbirinin riski değmezdi

You are the only exception
Sen tek istisnasın
You are the only exception
Sen tek istisnasın
You are the only exception
Sen tek istisnasın
You are the only exception
Sen tek istisnasın

I've got a tight grip on reality, but I can't
Hayatım pamuk ipliğine bağlı, ama
Let go of what's in front of me here
Önümdeki fırsatların kaçmasına izin veremem
I know you're leaving in the morning, when you wake up
Sabah gideceğini biliyorum, uyandığın zaman
Leave me with some kind of proof it's not a dream
Yaşadıklarımızın bir rüya olmadığına dair kanıt bırakarak git
Ooh Ooh...

You are the only exception
Sen tek istisnasın
You are the only exception
Sen tek istisnasın
You are the only exception
Sen tek istisnasın
You are the only exception
Sen tek istisnasın

And I'm on my way to believing
Ve ben inandığım yoldayım
Oh, and I'm on my way to believing
Oh, ve ben inandığım yoldayım

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder