No Doubt - In My Head (Türkçe Çeviri)No Doubt - In My Head (Türkçe Çeviri)

I tried to think about rainbows
Gökkuşaklarını düşünmeye çalıştım
When it gets bad
Canım sıkıldığında
You got to think about something
Bir şeyler düşünmelisin
To keep from going mad
Öfkelenmemek için
I tried to think about big fat roses
Büyük şişko güller düşünmeyi denedim
When the ship starts going down
Gemi su  batmaya başladığında
But my head is wicked jealous
Ama aklım fena güvensiz
Don't want to talk about it right now
Şimdi ondan bahsetmek istemiyorum

Long distance
Şehirler arası telefonlarda
Don't talk about ex-girlfriends
Eski kız arkadaşı konuşma
Don't talk about you with out me
Seni, bensiz konuşma
Don't talk about your past
Geçmişin hakkında konuşma

In my head
Aklımda
It's only in my head
Sadece aklımda
In my head
Aklımda
It's only in my head
Sadece aklımda

There's just something about you
Sende olan bir şey
That gets me in a twist
Beni benden alan
And sometimes I think
Ve bazen şunu düşünüyorum
“That cupid is just taking a piss “
“Aşk tanrısının dalga geçtiğini”
It only takes one word or idea .
Sadece bir kelime ya da fikir yetiyor
To send me in real deep
Beni gerçek derinliğe yollamak.
So if you think you're clever
Eğer zeki olduğunu düşünüyorsan
Use the right words when you talk to me
Benimle konuşurken doğru kelimeleri seç

In my head
Aklımda
It's only in my head
Sadece aklımda
In my head
Aklımda
It's only in my head
Sadece aklımda

I really think I have a problem
Gerçekten bir problemim olduğunu düşünüyorum
I really can't control myself
Kendimi gerçekten kontrol edemiyorum
Why do I get so suspicious?
Neden çok kuşkucu oldum?
Do you want someone else?
Başka birini mi istiyorsun?

Cause everybody wants everybody else
Çünkü herkes bir başkasını istiyor
Everybody wants everybody else
Herkes bir başkasını istiyor
Everybody wants everybody else
Herkes bir başkasını istiyor

Only in my head...
Sadece aklımda
It's only my head
O sadece aklımda

In my head
Aklımda
It's only in my head
Sadece aklımda
In my head
Aklımda
It's only in my head
Sadece aklımda

Lets talk about the future
Gelecekten bahsedelim
Lets talk about the wedding
Evlilikten bahsedelim
Lets talk about Gwen Stefani
Gwen Stefani’den bahsedelim
Let's talk about how much you like me
Beni ne kadar çok sevdiğinden bahsedelim
And all that
Ve bunların hepsi

In my head
Aklımda
It's only in my head
Sadece aklımda
In my head
Aklımda
It's only in my head
Sadece aklımda

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder