Eric Johnson - Lonely In The Night (Türkçe Çeviri)Eric Johnson - Lonely In The Night (Türkçe Çeviri)

Here she comes -- alone in the night
İşte o geliyor - geceleyin yalnız başına
She looks in your eyees while she's breaking your heart
Kalbini kırarken gözlerine bakıyor
And her smile -- Mona Lisa style
Ve gülüşü – Mona Lisa gibi
She lends you her heart -- Lets you think you're the only one
Kendi kalbini sana ödünç veriyor – senin tek olduğunu düşünmeni istiyor
But she'll leave you...
Ama o seni terk edecek…

Lonely in the night
Geceleyin yalnız başına
She breaks all her lovers' hearts
Tüm sevenlerinin kalbini kırıyor
Lonely in the night
Geceleyin yalnız başına
Dreaming of a love that fades away
Bir aşkın unutulup gitmesini hayal ediyor

When she wants -- she gets what she wants
O, istediği zaman istediğini alır
She looks in your eyes and you give her everything
O, gözlerine bakar ve sen her şeyini ona verirsin
So demure -- so insecure
Çok ciddi -- çok tehlikeli

Oh how she conceals -- all that she really feels
Oh, nasıl da gizliyor gerçekte hissettiklerini
And she'll leave you...
Ve o seni terk edecek…

Lonely in the night
Geceleyin yalnız başına
As she breaks another heart
Bir başka kalbi kırarken
Lonely in the night
Geceleyin yalnız başına
Dreaming of a love that fades
Bir aşkın unutulup gitmesini hayal ediyor

Lonely in the night
Geceleyin yalnız başına
As she breaks another heart
Bir başka kalbi kırarken
Lonely in the night (and)
Geceleyin yalnız başına (ve)
Who will be the lonely one tonight
Bu gece kim bir başına olacak

Lonely in the night
Geceleyin yalnız başına
As she breaks another heart
Bir başka kalbi kırarken
Lonely in the night
Geceleyin yalnız başına
Dreaming of a love that fades
Bir aşkın unutulup gitmesini hayal ediyor

Lonely in the night
Geceleyin yalnız başına
As she breaks another heart
Bir başka kalbi kırarken
Lonely in the night
Geceleyin yalnız başına
Dreaming of a love that fades
Bir aşkın unutulup gitmesini hayal ediyor


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder