Skye - Love Show (Türkçe Çeviri)Skye - Love Show (Türkçe Çeviri)

Sit down, give me your hand
Otur, bana elini ver
I'm gonna tell you the future
Sana geleceği anlatacağım
I see you, living happily
Seni görüyorum, sevinçle yaşıyorsun
With somebody who really suits ya
Sana tam uygun birisiyle
Someone like me
Benim gibi biriyle

Stand stil
Öyle dur
Breath in
Nefes al
Are you listening
Dinliyor musun

You don't know
Bilmiyorsun
Somebody's aching
Birisinin içi acıyor
Keeping it all in
Her şeyi içine atıyor
Somebody won't let go
Birisi izin vermeyecek
Of his heart but the truth is
Kalbinin gitmesine ama doğrusu
It's painless
Acı vermeksizin
Letting your love show
Aşkının gitmesine razı olmak

Break down. Give me some time
Tükendim. Bana biraz zaman ver
I don't want the fear to confuse ya
Kafanı karıştırıp korkutmak istemiyorum
Right now, it's so wrong
Hemen olmaz
But maybe it's all in the future with
Ama belki ilerde
Someone like you
Senin gibi biriyle

Stand stil
Öyle dur
Breath in
Nefes al

You don't know
Bilmiyorsun
Somebody's aching
Birisinin içi acıyor
Keeping it all in
Her şeyi içine atıyor
Somebody won't let go
Birisi izin vermeyecek
Of his heart but the truth is
Kalbinin gitmesine ama doğrusu
It's painless
Acı vermeksizin
Letting your love show
Aşkının gitmesine razı olmak

Maybe truth, maybe lies
Belki doğrular, belki gerçekler
Made me want you
Seni aratıyor
Maybe dumb, maybe wise
Belki aptali belki budala
I don't know
Bilmiyorum


Somebody's aching
Birisinin içi acıyor
Keeping it all in
Her şeyi içine atıyor
Somebody won't let go
Birisi izin vermeyecek
Of his heart but the truth is
Kalbinin gitmesine ama doğrusu
It's painless
Acı vermeksizin
Letting your love show
Aşkının gitmesine razı olmak
You don't know
Bilmiyorsun
Somebody's hurting
Birisi incitiyor
Holding it all in
Hep içine atıyor
Somebody can’t let go
Birisi izin veremeyecek
Of his heart but the truth is
Kalbinin gitmesine ama doğrusu
It's painless
Acı vermeksizin
Letting your love show
Aşkının gitmesine razı olmak

Love show
Letting your love show


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder