Just Jack - Embers (Türkçe Çeviri)
Just Jack - Embers (Türkçe Çeviri)


The facts and the figures,
Eksiksiz ve kesin ayrıntılar,
They Overwhelm a stifle,
Bir şaşkınlığı bastırıyorlar,
everything that you thought you knew.
Bildiğini zannettiğin tüm şeyleri.

The facts and the figures,
Eksiksiz ve kesin ayrıntılar,
They Overwhelm a stifle,
Bir şaşkınlığı bastırıyorlar,
from the very first breath you drew
çektiğin ilk nefesten beri

The facts and the figures,
Eksiksiz ve kesin ayrıntılar,
They Overwhelm a stifle,
Bir şaşkınlığı bastırıyorlar,
 (Repeat on Canon)
everything that you thought you knew.
bildiğini zannettiğin tüm şeyleri
and the petty decisions that you think make a difference.
Ve değişiklik yapmak için verdiğin önemsiz kararalar
So tiny that they blow away like dust
Bir esintide uçacak kadar küçük

So tiny that they blow away like dust
Bir esintide uçacak kadar küçük

(Canon)
Embers, embers, embers
Közler, közler, közler
Through all of the devilish things we do,
Yaptığımız tüm şeytani şeyler sayesinde

( I cant help my stupid hope )
( benim saçma umuduma yardım edemem)
Through all of the devilish things we do,
Yaptığımız tüm şeytani şeyler sayesinde
(It's always with me)
( o her zaman benimle)

The facts and the figures,
Eksiksiz ve kesin ayrıntılar,
They Overwhelm a stifle,
Bir şaşkınlığı bastırıyorlar,
everything that you thought you knew
Bildiğini zannettiğin tüm şeyler.
So tiny that they blow away like dust
Bir esintide uçacak kadar küçük


(Embers, embers, embers ...) (Canon)
(Közler, közler, közler) (Canon)
So tiny that they blow away like dust
Bir esintide uçacak kadar küçük
We are all embers
Hepimiz aynı
from the same fire
Ateşin közüyüz
We are all embers
Hepimiz aynı
from the same fire
Ateşin közüyüz
We are all embers
Hepimiz aynı
from the same fire
Ateşin közüyüz
We are all embers
Hepimiz aynı
from the same fire
Ateşin közüyüz
We are all embers
Hepimiz aynı
from the same fire
Ateşin közüyüz


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder