Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together (Türkçe Çeviri)


I remember when we broke up the first time
- İlk ayrıldığımız zamanı hatırlıyorum.
Saying, "This is it, I've had enough," 'cause like
- "Bu kadarı yeter, artık bıktım," demiştim, çünkü sanki, 
We hadn't seen each other in a month
- Biz bir ay boyunca görüşmemiştik,
When you said you needed space. (What?)
- Biraz ara vermeliyiz dediğinde. (Ne?)
Then you come around again and say
- Sonra tekrar geldin ve dedin ki,
"Baby, I miss you and I swear I'm gonna change, trust me."
- "Bebeğim, seni özledim ve yemin ederim değişeceğim, bana güven."
Remember how that lasted for a day?
- Ve bu değişimin nasıl bir gün sürdüğünü hatırlıyor musun?
I say, "I hate you," we break up, you call me, "I love you."
- "Senden nefret ediyorum" dedim, ayrıldık, beni aradın, dedinki, "seni seviyorum."

Oooh we called it off again last night
- Dün akşam yeniden ayrıldık,
But oooh, this time I'm telling you, I'm telling you
- Ama, bu sefer sana söylüyorum, sana söylüyorum

We are never ever ever getting back together
- Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz,
We are never ever ever getting back together
- Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz,
You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me
- Sen kendi arkadaşlarınla konuşursun, benim arkadaşlarımla, benimle
But we are never ever ever ever getting back together
- Ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz.

Like, ever...
- Gerçekten, asla...

I'm really gonna miss you picking fights
- Kavga ettiğimiz zamanları özleyeceğim,
And me, falling for it screaming that I'm right
- Ve ben, haklı olduğumu bağıracağım,
And you, would hide away and find your peace of mind
- Ve sen, saklanacaksın ve kendi mutluluğunu bulacaksın
With some indie record that's much cooler than mine
- Indie şarkılarla, benim şarkılarımdan çok daha havalı olan.

Oooh we called it off again last night
- Dün akşam yeniden ayrıldık,
But oooh, this time I'm telling you, I'm telling you
- Ama, bu sefer sana söylüyorum, sana söylüyorum

We are never ever ever getting back together
- Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz,
We are never ever ever getting back together
- Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz,
You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me
- Sen kendi arkadaşlarınla konuşursun, benim arkadaşlarımla, benimle
But we are never ever ever ever getting back together
- Ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz.

Oooh yeah, oooh yeah, oooh yeah
Oh oh oh

I used to think that we were forever ever
- Her zaman birlikte olacağımızı düşünürdüm
And I used to say, "Never say never..."
- Ve "Asla, asla deme..." derdim,
Huh, so he calls me up and he's like, "I still love you,"
- Sonra, o beni arardı, ve o "seni hala seviyorum," der gibiydi,
And I'm like... "I just... I mean this is exhausting, you know, like,
- Ve ben, "Ben sadece, yani demek istiyorum ki bu yorucu, bilirsin,
We are never getting back together. Like, ever"
- Biz bir daha hiç bir araya gelmeyecek gibiyiz. Yani, asla."

No!
- Hayır!

We are never ever ever getting back together
- Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz,
We are never ever ever getting back together
- Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz,
You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me
- Sen kendi arkadaşlarınla konuşursun, benim arkadaşlarımla, benimle
But we are never ever ever ever getting back together
- Ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz.

We are never ever ever getting back together
- Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz,
We are never ever ever getting back together
- Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz

You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me
- Sen kendi arkadaşlarınla konuşursun, benim arkadaşlarımla, benimle
But we are never ever ever ever getting back together
- Ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder