Dido - Let Us Move On (Türkçe Çeviri)Don’t wrap it up and go or hide it behind the sun
Onu ne sarıp git ne de güneşin ardına sakla
Just give it to me as it is
Yalnızca bana olduğu gibi ver
And let it stand
Ve durmasını sağla
Don't fly it like a kite...between the clouds
Bulutların arasındaki bir uçurtma gibi uçurma onu
It needs no excuse, just bring it down
Affedilmeye ihtiyacı yok, yalnızca indir onu

Let us that are in pain look upon it
Onlara acı içindeymişler gibi bak
In all its glory
Her şeye rağmen bu bir şan
Let us move on, Let us move on
Bırak ilerleyelim, bırak ilerleyelim
This is short and it will pass
Bu kısa ve geçecek
Let us move on, Let us move on
Bırak ilerleyelim, bırak ilerleyelim
For this is short, and it will pass
Kısa olduğu ve geçeceği içinEvery voice that is lifted
Yükselen her ses
River and some pain
Nehir ve biraz acı
Show us now, and let love not be chained
Şimdi göster bize, ve aşkın zincirlenmesine izin verme
We should feel what we can stop, let us be alive
Neyi durdurabileceğimizi hissetmeliyiz, bize hayat ver
Show enough, and we've done, now we can
Yeterince ver, ve tamamız, şimdi yapabiliriz

Let us that are frozen get to see
In all its glory
Her şeye rağmen bu bir şan
Let us move on, Let us move on
Bırak ilerleyelim, bırak ilerleyelim
For this is short, and it will pass
Kısa olduğu ve geçeceği için
Let us move on, Let us move on
Bırak ilerleyelim, bırak ilerleyelim
For this is short, and it will pass
Kısa olduğu ve geçeceği için

And let all that is lost be forgotten
Öyleyse bırak hepsi kaybolup gitsin
And it will pass
Ve hepsi geçecek
So let all that is lost be forgotten
Öyleyse bırak hepsi kaybolup gitsin
Let us move on
Bırak ilerleyelim

[Kendrick Lamar]
Like the waters on the open sea
Açık denizlerdeki su gibi
With tribulation come over you say yes hopefully
Felaketle sana gelerek evet der umutla
And yesterday you could probably say there’s no hope for me
Ve dün benim için umut yok derdin muhtemelen
But today I’m overly dedicated
Ama bugün kendimi haddinden fazla adadım
I’m posting via testimony for broken hearts in the city
Şehirdeki kırık kalpler şahitlik için yolluyorum
You’re either crash landing or planning on flyin' with me
Mecburi iniş yapsan da benimle uçmayı planlasan da
Misery love standing behind his company,
Acı aşk arkadaşlığının ardında duruyor
Well, vividly I could see that your feelings would like to dwell
Güzel, hissettiklerinin yaşatacağını güçlü bir biçimde görebiliyordum
On our past encounters, reaching over the counter
Eski karşılaşmalarımızda ulaşıyorduk
Told me that it’s appealing to pop a pill less or down now
Bana aşağı yukarı isteyerek hapı yuttuğunu anlattı
I heard emotions burn deep
Heyecanların içimin derinliklerinde yandığını hissettim
I heard when you fall out of love, the drop is deep
Sevginin kaybolduğunda düşüşün derin olduğunu anladım
I heard when you see a thug that’s what you try to be
Bir cani gördüğünmde ne yapacağını gördüm
Git these burdens under my wings but I’m still free
Sırtımdaki bu yüklere rağmen hala özgürüm
Cause I can make the decision to let it all go away
Çünkü her şeyi bırakma kararı verebilirim
Before I ever run astray, I looked you in the eye and say
Önceden yanlış yola saptığımda gözlerine baktım ve şöyle dedim


Let us move on, Let us move on
Bırak ilerleyelim, bırak ilerleyelim
For this is short, and it will pass
Kısa olduğu ve geçeceği için
Let us move on, Let us move on
Bırak ilerleyelim, bırak ilerleyelim
For this is short, and it will pass
Kısa olduğu ve geçeceği içinLet us move on, Let us move on
Bırak ilerleyelim, bırak ilerleyelim
For this is short, and it will pass
Kısa olduğu ve geçeceği için
Let us move on, Let us move on
Bırak ilerleyelim, bırak ilerleyelim
For this is short, and it will pass
Kısa olduğu ve geçeceği için

And in the past
ve maziye

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder