Riverside - 02 Panic Room (Türkçe Çeviri)


Riverside - 02 Panic Room (Türkçe Çeviri)

Used to be my Panic Room
Sığınağımdın
The other side of me
Diğer yarımdın
Where I slept and woke by turns
Sırayla uyuduğum ve uyandığım yerdin
And nothing seemed real
Ve hiçbir şey gerçek gibi değildi

I was feeding on your life
Senin hayatınla besleniyordum
Peering through the hole
Boşluğun bir ucundan dikkatle bakıyordum
And it scared me out
Ve bu beni korkuttu
Someday
Günün birinde
You would knock on my door
Kapımı çalardınSweet shelter of mine
Benim tatlı sığınağım
I’m freezing without
Donuyorum sensiz
Sweet shelter of mine
Benim tatlı sığınağım 
I’m dying without
Ölüyorum sensiz

Cover up my twisted thoughts
Gizle sapkın düşüncelerimi
Shattered all around
Her yönden paramparça
Muffled sounds
Boğulmuş sesler
Recurring dreams
Yinelenen rüyalar
Melatonin smile
Melatonin gülüş

Used to be my 302
Benim 302'mdin
The other side of light
Aydınlığın diğer tarafı
Trap of my own
Kendimin tuzağı
That helped me deal
Anlaşmama yardım eden

With what I lost inside
İçimde kaybolanla

Sweet shelter of mine
Benim tatlı sığınağım
I’m freezing without
Donuyorum sensiz
Sweet shelter of mine
Benim tatlı sığınağım 
I’m dying without
Ölüyorum sensiz 
Sweet shelter of mine
Benim tatlı sığınağım

***

I’ve tried to make self-portraits before
Kendi portremi çizmeyi denedim önceden
But they always turn out so contrived
Ama hep uyduruk çıktılar
I’ve spent too much time
Çok fazla vakit harcadım
Correcting light and shade
Işık ve gölgeyi düzeltirken
Hiding wrinkles
Kırışıklıkları gizlerken
Blurring scars
Yaraları bulandırırken

I’ve tried to make self-portraits before
Kendi portremi çizmeyi denedim önceden 
Through my eyes
Gözlerimle
Just see myself
Kendimi gördüm sadece
Now I know
Şimdi biliyorum
I’m not in denial
İnkar edilmediğimi
That I need someone else
Başka birine ihtiyacım olduğunu
To see me
Beni görmesi için

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder