Portekizce ve İngilizce'deki Benzerlikler (1)

“Ek”ler ve Kelimelerdeki Benzerlikler
Buradaki vereceğim bilgileri Portekizce’de dikkatinizi çekebilecek ama tam olarak ne olduğunu belki de  çözemeyeceğiniz şeyler. Portekizce ve İngilizce gramerde benzer yapılar var. Şimdi bunlarla ilgili örnekler verelim.

İlk olarak bazı eklere bakalım. Bunlar bize hem kelime ezberlerken çok yardımcı olacaktır hem de daha kolay öğrenmemizi sağlayacaktır.

DÖNÜŞÜM
İNGİLİZCE

PORTEKİZCE
ph » f phrase fase
th » t theater teatro
tion » ção nation nação
ty » dade nationality nacionalidade
ism » ismo nationalism nacionalismo
ist » ista nationalist nacionalista
ize » izar nationalize nacionalizar
ous » oso famous famoso

Burada da benzer kelimeleri göreceğiz, kelimelerin bazıları bire bir aynı bazıları ise belirgin şekilde aynı, kelimeleri gördüğümüzde yabancılık çekmeyiz.


İNGİLİZCE

PORTEKİZCE
aroma aroma
hotel hotel
perfume perfume
professor professor
radio rádio
annual anual
commercial comercial
idea idéia
special especial
telephone telefone
area área
Arithmetic aritmética
Mass massa
Moment momento
List lista
Monarch monarca
Problem problema
Rheumatism reumatismo
Cause causa
Curve curva
Figure figura
Medicine medicina
Rose rosa
Applause aplauso
Minister ministro
Minute minuto
Territory território
Tube tubo
Use uso
Delicious delicioso
Generous generoso
Studious estudioso
Geography geografia
History história
Action acção
Collection colecção
Expression expressão

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder