James Blunt - I Really Want You (Türkçe Çeviri)Many prophets preach on bended knee
Çok Yahudi Azizler'i, kıvırılan dizde vaaz verir.
Many clerics wasted wine
Çoğu papazlar ziyan edilmiş şarap.
Do the bloody sheets
Kanlı yapraklarını yapınız.
On those cobbled streets mean
Şu kaldırım taşı sokaklarında acımasız.
I have wasted time
Ben,zamanı ziyan ettim.


Are there silver shores on paradise?
Orada cennette gümüş kıyıları var mıdır?
Can I come in from the cold?
Ben,soğukta içeri girebilir miyim?
I killed a man in a far away land
Ben,uzak bir ülkede bir adamı öldürdüm.
My enemy I'm told.
Düşmanım söylenir.

I really want you to really want me
ben gerçekten senı ıstıyorum sen gerçektende beni istiyorsun
But I really don't know if you can do that
Fakat gerçekten ben bilmiyorum eğer sen onu yaptıysan
I know you want to know what's right
ben senin istediğini bilirim doğru bilirim
But I know it's so hard for you to do that
Ama ben biliyorum bunu yapmanın senin için zor olduğunu
And time's running out as often it does
Dışarıda zamanın geçmesi ve çoğunlukla olduğu gibi.
And often dictates that you can't do that
Ve çoğunlukla zorla kabul ettirilmeye çalışılır sen onu yapamazsın.
But fate can't break this feeling inside
fakat kader,bu hissi kesemez
That's burning up through my veins
Damarlarım boyunca yukarı yazıyor

I really want you
seni gerçekten istiyorum
I really want you
seni gerçekten istiyorum
I really want you now
seni gerçekten istiyorum şuanda


No matter what I say or do
Mesele yok ne söylediğim yada ne yaptığım.
The message isnt getting through
Mesaj üstesinden gelmiyor.
And you're listening to the sound
ve sen sesini dinliyorsun
Of my breaking heart
Kırma kalbimi


I really want you
seni gerçekten istiyorum
I really want you
seni gerçekten istiyorum
Is a poor man rich in solitude?
Fakir bir adam yalnızlıkta zengin midir?
Or will mother earth complain
Veya toprak anası şikâyet edecek.
Did the beggar pray for a sunny day but
güneşli bir günde dua eden dilenci ıçın yapın ama
Lady luck for rain
Lady şansı yağmur için
They say a million people bow and scrape
Onlar, bir milyon kişi insanlar yayını söyler ve kazırlar.

To an effigy of gold
Altından bir büstün.
I saw life begin
Ben, yaşam başlangıcını gördüm
And the ship we're in
Gemi ve, içerideyiz.
And history unfold
ve geçmişi ortaya çıkarmayı

I really want you to really want me
ben gerçekten senı ıstıyorum sen gerçektende benı ıstıyorsun
But I really don't know if you can do that
ama gerçekten bilmiyorum eğer yapabilirsem
I know you want to know what's right
ben senin ne istediğini bilirim doğru
But I know it's so hard for you to do that
ama onun senin yapman için zor olduğunu bilirim
And time's running out as often it does
Dışarıda zamanın yürümesı ve çoğunlukla yaptığı gibi.

And often dictates if you can't do that
Ve emirler çoğunlukta eğer sen onu yapmazsan.
But fate can't break this feeling inside
Fakat kader içinde bu hissi kesemez
That's burning up through my veins
Damarlarım boyunca yukarı yazıyor.

I really want you
seni gerçekten istiyorum
I really want you
seni gerçekten istiyorum
I really want you now
seni gerçekten istiyorum şuanda

No matter what I say or do
Mesele yok ne söylediğim yada ne yaptığım.
The message isn't getting through
Mesaj üstesinden gelmiyor

And your listening to the sound
ve sen sesini dinliyorsun
of my breaking heart (x2)
Kırma kalbimi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder