The Verve - On Your Own (Türkçe Çeviri)


Tell me what you see
Anlat bana ne gördüğünü
Was it a dream? Was I in it?
Bir rüya mıydı? Beni de gördün mü?
Life seemed so obscene until it's over
Sona erene kadar çok iğrenç göründü hayat
Who knows?
Kim bilir?

All I want is someone who can fill the hole
Tek isteğim,
In the life I know
Hayatımdaki boşluğu dolduracak birisi
In between life and death when there's nothing left
Hayatla ölüm arasında hiçbir şey kalmadığında
Do you wanna know?
Bilmek ister misin?

You come in on your own
Sen, tek başına geldin
And you leave on your own
Ve tek başına gittin
Forget the lovers you've know
Bildiğin aşıkları unut
And your friends on your own
Ve yalnız arkadaşlarını

Tell me if it's true
Anlat bana doğruysa
That I need you, you are changing
Sana ihtiyacım olduğunu, değişiyorsun
I've seen this road before down on the floor
Tökezlemeden önce görmüştüm bu yolu
It is hurting me
Beni yaralıyor

All I want is someone who can fill the hole
Tek isteğim,
In the life I know
Hayatımdaki boşluğu dolduracak birisi
In between life and death when there's nothing left
Hayatla ölüm arasında hiçbir şey kalmadığında
Do you wanna know?
Bilmek ister misin?

All I want is someone who can fill the hole
Tek isteğim,
In the life I know
Hayatımdaki boşluğu dolduracak birisi
In between life and death when there's nothing left
Hayatla ölüm arasında hiçbir şey kalmadığında
Do you wanna know?
Bilmek ister misin?

You come in on your own
Sen, tek başına geldin
And you leave on your own
Ve tek başına gittin
Forget the lovers you've know
Bildiğin aşıkları unut
And your friends on your own
Ve yalnız arkadaşlarını

Lies I've got to get rid of this whole inside
İçimdeki tüm yalanlardan kurtulmalıyım

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder