Example - Changed The Way You Kiss Me (Türkçe Çeviri)Example - Changed The Way You Kiss Me (Türkçe Çeviri)

I've never been afraid of the highest heights
Hiç korkmadım en yüksek tepelerden
Or afraid of flying now
Ya da uçmaktan
I've never been afraid of the wildest fights
Hiç korkmadım en vahşi kavgalardan
Not afraid of dying
Ölmekten de korkmadım
But now I want off this ride cuz your scaring me and I don't like where were going
Ama şimdi bu işten vazgeçmek istiyorum, çünkü beni korkutuyorsun ve gidişatımızdan memnun değilim
I need a new fun fair cuz your scaring me and I don't like where were going
Yeni bir eğlence bulmam lazım çünkü ve gidişatımızdan memnun değilim

And now you're gonna miss me
Ve şimdi beni özleyeceksin
I know your're gonna miss me
Beni özleyeceğini biliyorum
I guarantee you'll miss me cuz you changed the way you kiss me
Seni temin ederim beni özleyeceksin çünkü beni farklı öpüyorsun
cuz you changed the way you kiss me
Çünkü beni farklı öpüyorsun

Our love feels wrong please wind it back
Aşkımız yanlış gidiyor lütfen geri sar
our love feels wrong cant hide the cracks
Aşkımız yanlış gidiyor çatlakları gizleyemiyorum
I guarantee you'll miss me cuz you changed the way you kiss me
Seni temin ederim beni özleyeceksin çünkü beni farklı öpüyorsun

I've never been afraid of the highest heights
Hiç korkmadım en yüksek tepelerden
Or afraid of flying now
Ya da uçmaktan
I've never been afraid of the wildest fights
Hiç korkmadım en vahşi kavgalardan
Not afraid of dying
Ölmekten de korkmadım
But now I want off this ride cuz your scaring me and I don't like where were going
Ama şimdi bu işten vazgeçmek istiyorum, çünkü beni korkutuyorsun ve gidişatımızdan memnun değilim
I need a new fun fair cuz your scaring me and I don't like where were going
Yeni bir eğlence bulmam lazım çünkü ve gidişatımızdan memnun değilim

Our love feels wrong please wind it back
Aşkımız yanlış gidiyor lütfen geri sar
our love feels wrong cant hide the cracks
Aşkımız yanlış gidiyor çatlakları gizleyemiyorum
I guarantee you'll miss me cuz you changed the way you kiss me
Seni temin ederim beni özleyeceksin çünkü beni farklı öpüyorsun
I guarantee you'll miss me cuz you changed the way you kiss me
Seni temin ederim beni özleyeceksin çünkü beni farklı öpüyorsun

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder