Sun - Fancy Free (Türkçe Çeviri)


Sun - Fancy Free Klip İzle / Dinle

Sun - Fancy Free (Türkçe Çeviri)

Woke up feeling like a millionaire,
Bir milyoner gibi uyandım,
Walking down the street with the wind in my hair,
Saçlarımda rüzgarla caddeden aşağı yürüdüm,
All the boys stare, say I look so good,
Tüm erkekler bakakalıp güzel göründüğümü söyledi,
No, I'm not cocky but I knew that they would,
Hayır, kendin beğenmiş değilim ama onlar öyle isterdi,

Cause everywhere I go my life is a party,
Gittiğim her yerde eğ sebep oluyorum,
I don't have a worry, the sun keeps on shining on me,
Bir kaygım yok, güneş bana parıldamaya devam ediyor,
Look how it's shining on me, (Oh),
Bak nasılda parıldıyor bana, (oh),
You can't tell me nothing, look out cause I'm coming,
Bana hiçbirşey söyleyemezsin, dikkat et çünkü ben geliyorum,
The street is my runway and everyone's looking at me,
Cadde benim podyumum ve herkes bana bakıyor,
All of their eyes are on me, (All of their eyes are on me)
Herkesin gözü üzerimde, (Herkesin gözü üzerimde)
And I....
Ve ben…

I feel so beautiful, (I'm lovely),
Çok güzel hissediyorum (sevimliyim),
Can't no one tell me no (I'm fancy free),
Bana kimse hayıor diyemez (ben aşktan azadeyim )
My life's a circus show (It's lovely),
Hayatım bir sirk gösterisi (sevimliyim),
No matter where I go (I'm fancy free),
Nereye gittiğim önemli değil (ben aşktan azadeyim )

Dee, dee, dee, dee,
Dee, dee, dee, dee, dee, dee,
Dee, dee, dee, dee, dee, dee, dee,
I'm fancy free
Ben aşktan azadeyim

Feels just like I'm on a shooting star,
Kayan bir yıldızın üzerindeymişim gibi,
Made my wish to be a super star,
Süper star olmak için dilek tuttum,
If I'm wrong and dreams don't come true,
Eğer yanlışsam ve rüyalar gerçek olmazsa,
I'll just make today what I want to.
Bugün sadece istediğimi yapacağım.

Have your say, you can't break my high,
Dilediğini söyle, kalbimi kıramazsın,
You should join me on my carpet ride,
Bu yarışta bana katılmalısın,
Let's play, what you say,
Hadi oynayalım, ne diyorsun,
Say yeah, yeah, yeah, yeah
Söyle, evet, evet, evet, evet,

It's so easy,
Çok kolay,
See that's your problem right there,
Gördün mü, işte senin sorunun bu,
You're too cool, (yeah, yeah)
Çok havalısın, (evet, evet)
I'm just trying to have fun, stop worrying so much,
Ben sadece eğlenmeye çalışıyorum, endişelenmeyi bırak,
And just follow me.
Ve sadece beni izle.

Cause I feel so beautiful,
Can't no one tell me no,
My life's a circus show,
No matter where I go,
I'm fancy free

I feel so beautiful,
Çok güzel hissediyorum,
Can't no one tell me no,
Bana kimse hayıor diyemez,
My life's a circus show,
Hayatım bir sirk gösterisi,
No matter where I go,
Nereye gittiğim önemli değil
I'm fancy free
Ben aşktan azadeyim

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder