Carla Bruni - L'Amoureuse (Türkçe Çeviri)Carla Bruni - L'Amoureuse Klip İzle

Carla Bruni - L'Amoureuse Dinle

Carla Bruni - L'Amoureuse (Türkçe Çeviri)


Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir
Birisi umut topluyor gibi geliyor
Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs
Caddeler bahçe, kaldırımlarda dans ediyorum
Il semble que mes bras soient devenus des ailes
Kollarım kanat gibi geliyor
Qu'à chaque instant qui vole je puisse toucher le ciel
Gökyüzündeki sineklere dokunduğum her an
Qu'à chaque instant qui passe je puisse manger le ciel
Geçen her dakika gökyüzünü aşındırıyorum

Les clochers sont penchés les arbres déraisonnent
Çan kuleleri eğilmiş, ağaçlar anlamsızlık içinde
Ils croulent sous les fleurs au plus roux de l'automne
Ağaçlar sonbaharın en kırmızı çiçeklerinin üzerine eğilmiş
La neige ne fond plus la pluie chante doucement
Kar artık erimiyor, yağmur yavaşça şarkı söylüyor
Et même les réverbères ont un air impatient
Ve sokak lambaları sabırsız bir görünüşe sahip olsa da
Et même les cailloux se donnent l'air important
Ve taşlar önemli görünmek istese bile

Car je suis l'amoureuse, oui je suis l'amoureuse
Çünkü ben aşığım. Evet ben aşığım
Et je tiens dans me mains la seule de toutes les choses
Ve her şeyin biriciğini elimde tutuyorum
Je suis l'amoureuse, je suis ton amoureuse
Ben aşığım. Senin aşığınım
Et je chante pour toi la seule de toutes les choses
Ve her şeyin biriciği, senin için şarkı söylüyorum
Qui vaille d'être là, qui vaille d'être là
O burada olmalı, O burada olmalı

Le temps s'est arrêté, les heures sont volages
Zaman durdu, saatler değişiyor
Les minutes frissonnent et l'ennui fait naufrage
Dakikalar donuyor ve can sıkıntısı mahvediyor
Tout paraît inconnu tout croque sous la dent
Her şey bilinmez görünüyor, her şey pamuk ipliğine bağlı
Et le bruit du chagrin s'éloigne lentement
Ve kederin sesi yavaşça uzaklaşıyor
Et le bruit du passé se tait tout simplement
Ve geçmişin sesi şimdi çok sessiz

Oh, les murs chagent de pierres,
Oh, duvarlar taşlarını değiştiriyor
Le ciel change de nuages,
Gökyüzü bulutlarını değiştiriyor
La vie change de manières et dansent les mirages
Yaşam, tarzını değiştiriyor ve hile yapıyor
On a vu m'a-t-on dit le destin se montrer
Il avait mine de rien l'air de tout emporter
O, hiçbir şey gibi göründü, her şeyi almış gibi göründü
Il avait ton allure, ta façon de parler
O, senin bakışını, konuşma tarzını aldı

Car je suis l'amoureuse, oui je suis l'amoureuse
Çünkü ben aşığım. Evet ben aşığım
Et je tiens dans me mains la seule de toutes les choses
Ve her şeyin biriciğini elimde tutuyorum
Je suis l'amoureuse, je suis ton amoureuse
Ben aşığım. Senin aşığınım
Et je chante pour toi la seule de toutes les choses
Ve her şeyin biriciği, senin için şarkı söylüyorum
Qui vaille d'être là, qui vaille d'être là
O burada olmalı, O burada olmalı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder