Otis Taylor - Nasty Letter Türkçe SözleriOtis Taylor  - Nasty Letter (Türkçe Çevirisi)Somebody wrote me, a nasty letter,
Birleri bana çirkin bir mektup yazdı,

But they didn't, sign their name
Ama isimlerini yazmadılar.

I think I know, I know who wrote it
Galiba biliyorum, onu kimin yazdığını

Well I recognize, recognize that hand
Evet tanıyorum, o el yazısını tanıyorum.

Its getting warm
Isınıyor,

Oh so warm
Çok sıcak oluyor


Its so warm
Çok sıcak

On a winters day
Bir kış günü

I'm reading backwards, reading backwards,
Geri doğru okuyorum, geri doğru okuyorum

On this page
Bu sayfayı

Hoping to defend
Korunmayı umuyorum

If the devil come
Şeytan gelirse

I've been wrongly, wrongly accused
Haksız yere, haksız yere suçlanacağım

Been wrongly, I've been wrongly,
Haksız yere, haksız yere,

I've been wrongly, wrongly accused.
Haksız yere, haksız yere suçlanacağım.

Çeviri: McKahveci :)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder