Celica Westbrook - New Moon (Türkçe Çeviri)


Celica Westbrook - New Moon (Türkçe Çeviri)

Where are you its twilight,
Alacakaranlık oldu neredesin
Where are you tonight?
Neredesin bu gece
Somethin deep inside me,
İçimde bir şey
Follows you in the night.
Gecenin içinde seni takip ediyor
I cannot explain it,
Açıklayamıyorum
There is no fear in me.
İçimde korku yok
For I would rather perish
Yok olmayı tercih ederdim
Than live apart from thee.
Senden ayrı yaşamaktansa


We know hate is strong,
Nefretin güçlü olduğunu biliyoruz
And the world is wrong,
Ve dünya yanlış
And the moon and the sun can't relate;
Ve ay ile güneşin ilişkisi olamaz
But we carry on, this forbidden song,
Ama peşini bırakma, bu yasak şarkı,
Because love is much stronger than hate.
Çünkü aşk nefretten daha güçlüdürNew Moon, new life with you.
Yeni ay, yeni bir hayat seninl.
Tell me what's wrong, what's right, what's true?
Ne yanlış, ne haklı, ne doğru söyle bana. 
The further you try to run away,
Sen uzağa kaçmaya çalıştıkça
The closer I'm drawn to you
Ben sana yaklaşıyorum
New day, new me, new moon.
Yeni gün, yeni bir ben, yeni ay


Come with me it's twilight,
Gel benimle, Alacakaranlık oldu
Run away with me.
Kaç benimle
Dance me into midnight,
Gece yarısına kadar dans et benimle 
Shine your love on me.
Aşkını ışıldat bana
Fatal and immortal,
Öldürücü ve ölümsüz
Fascinating, free.
Büyüleyici, özgür
Take me on a Forks flight,
Beni Forks'a uçur 
High above the trees.
Ağaçların üzerinden

We know hate is strong,
Nefretin güçlü olduğunu biliyoruz
And the world is wrong,
Ve dünya yanlış
And the moon and the sun can't relate;
Ve ay ile güneşin ilişkisi olamaz
But we carry on, this forbidden song,
Ama peşini bırakma, bu yasak şarkı,
Because love is much stronger than hate.
Çünkü aşk nefretten daha güçlüdür
.
New Moon, new destiny.
Yeni ay, yeni kader
Tell me, is this my tragedy?
Söyle bana, bu mu benim felaketim
Eclipsed by your love,
Aşkına tutuldum
Blinded and confused, but closer I'm drawn to you
Körleştim ve şaşırdır, ama daha da yaklaşıyorum sana
New day, new birth, new moon.
Yeni gün, yeni doğum, yeni ay


It's my tragic flaw, to be in your arms,
Bu benim korkunç hatam, kollarında olmam
Where the force is so strong I can't breath;
Baskının nefes alamayacağım kadar güçlü oluşu
I am Artemis, you're my nemesis,
Ben Artemis'im, sen de benim Nemesis'imsin
You're the one thing my heart can't release.
Yüreğimin kurtulamadığı tek şeysin

New breath, new birth,
Yeni soluk, yeni doğun
New death, new earth,
Yeni ölüm, yeni dünya
New day, new me, new moon.
Yeni gün, yeni bir ben, yeni ay.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder